Legalisasi Ijazah

Legalisasi Ijazah/STTB/SKP ijazah adalah pengesahan atas Fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya yang ditandatangani dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang.


Estimasi waktu: 2 jam (120 menit)


Persyaratan:

  1. Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang mengajukan permohonan pengesahan, atau yang diberikan kuasa oleh pemiliknya
  2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah
  3. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibubuhi materai Rp.6000
  4. Menunjukkan Ijazah/STTB/SKP Ijazah asli yang akan disahkan
  5. Fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang akan disahkan paling banyak 10 (sepuluh) lembar
Kategori Lain-lain
CONNECT & FOLLOW